Hlavné oblasti špecializácie

Cenník

1 normostrana / podľa tematiky a termínu 10,00 € - 20,00 €
1 normostrana – overená pečaťou súdneho tlmočníka 20,00 € - 30,00 €
Príplatok za nedeľu a sviatok 50 %
Príplatok za grafiku (scan - obrázky - foto) 30 %
Živé tlmočenie (nemecký – slovenský jazyk) 20,00 €/hod