Hlavné oblasti špecializácie

Referencie

Naše prekladateľské služby boli poskytnuté aj k pokojnosti nasledujúcich zákazníkov:

 • ROBUS, s.r.o.
  Osloboditeľov 924/10, 963 01 Krupina
 • Hempel (Czech Republic) s.r.o., Branch office in Slovak Republic
  Buzulucká 3, SK-960 01 Zvolen
 • Strabag s.r.o.
  Mlynské nivy 4963/56, 821 05 Ružinov
 • DRU a.s.
  Strážska cesta 6, 960 01 Zvolen
 • Daimler Chrysler Services Slovensko, s.r.o
  Tuhárska 5, 831 07 Bratislava
 • Railtech SK, s.r.o.
  Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa
 • Hornonitrianske Bane, a.s.
  Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza
 • BETAMONT s.r.o
  Jesenského 1054 / 44, 960 03 Zvolen
 • BUČINA DDD, spol. s.r.o
  Lučenecká cesta 1335 /21 960 01 Zvolen
 • Orin Hungary k. f. t.
  Pázmány út. 3, 3600 ÓZD